تماس با ما

خودروبر تهران

  آدرس

  تهران، کیلومتر۶ جاده مخصوص کرج، جنب کالج بار

  شماره تماس

  ۰۹۱۹۱۰۵۴۳۶۶ ـ ۰۹۳۵۳۲۹۴۰۳۳

  اینستاگرام

  yadakkeshearsalan