خودروبر | خودروبر تهران

خودروبر مشهد | امداد خودرو تهران | خودروبر ارسلان | khoodrobar


خودروبر مشهد | امداد خودرو تهران | خودروبر ارسلان | khoodrobar

عنوان کاربرد یدک کش مشهد چیست؟
نویسنده فرناز خالقی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1074 کلمه
مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

فهرست مطالب

سیستم کنترل تعلیق الکترونیکی سیستم کنترل برای یک خودرومشهد!

استراتژی های کنترلی زیادی وجود دارد و بسیاری از آنها

اوقات در ارتباط با اندازه‌گیری خودرو مشهد مانند هنگام مانور پیچ‌ها،

فرمان برقی بوست برقی دارای چندین مزیت نسبت به فرمان هیدرولیک سنتی است

فهرست تصاویر

شکل 1 خودرو مشهد

شکل 2 امداد خودرو

سیستم کنترل تعلیق الکترونیکی سیستم کنترل برای یک خودروبر مشهد!

تعلیق الکترونیکی معمولی در بلوک دیاگرام شکل امداد خودرو تهران نشان داده شده است. پیکربندی سیستم کنترل در شکل 8.22 عمومی است و لزوماً نماینده سیستم برای هیچ خودروی تولیدی نیست. این سیستم شامل سنسورهایی برای اندازه گیری سرعت خودرو می باشد ورودی فرمان (به عنوان مثال، انحراف زاویه ای چرخ های هدایت شده)؛ جابجایی نسبی مجموعه چرخ و بدنه/شاسی خودرو؛ شتاب جانبی؛ و نرخ انحراف خروجی ها سیگنال های الکتریکی به کمک فنر/محرک استرات و موتور/کمپرسور است که فنرهای پنوماتیکی را تحت فشار قرار می دهد خودروبر ارسلان محرک‌ها می‌توانند روزنه‌های برقی خودروبر مشهد یا روزنه‌های متغیر موتور محور یا

امداد خودرو تهران برای پایه‌های ویسکوزیته متغیر نوع سیال khoodrobar باشند. سیستم کنترل معمولاً به شکل یک میکروکنترلر یا کنترل کننده دیجیتال مبتنی بر ریزپردازنده است. ورودی های هر سنسور نمونه برداری می شوند، به فرمت دیجیتال تبدیل می شوند و در حافظه ذخیره می شوند. برای ارزیابی کیفیت سواری می توان از اندازه گیری شتاب بدنه استفاده کرد. کنترلر این کار را انجام می دهد با محاسبه میانگین وزنی طیف شتاب. حرکت نسبی بدنه/چرخ را می توان برای تخمین نیروی عادی تایر استفاده کرد و سپس میرایی برای بهینه سازی این نیروی نرمال تنظیم می شود. در ادامه شکل 1 خودروبر مشهد را مشاهده کنید.

سنسور میزان انحراف امداد خودرو تهران را ارائه می‌کند که در رابطه با سرعت خودرو و اندازه‌گیری‌های ورودی فرمان می‌توان برای ارزیابی عملکرد پیچ‌ها استفاده کرد. در خودروهای خاص، این اندازه‌گیری‌ها در الگوریتمی ترکیب می‌شوند که برای فعال کردن ترمزهای الکتروهیدرولیک استفاده می‌شود. تحت کنترل برنامه مطابق با استراتژی کنترل، سیستم کنترل الکترونیکی سیگنال های الکتریکی خروجی را به محرک های مختلف تولید می کند. محرک های میرایی متغیر یا دهانه عبور روغن یا ویسکوزیته سیال RH را به طور مستقل در هر چرخ تغییر می دهند تا میرایی مورد نظر را برای آن چرخ به دست آورند.

خودروبر مشهد | امداد خودرو تهران | خودروبر ارسلان | khoodrobar

خودروبر مشهد | خودروبر ارسلان | khoodrobar

شکل 1 خودروبر مشهد

استراتژی های کنترلی زیادی وجود دارد و بسیاری از آنها

در واقع در خودروهای تولیدی استفاده می شوند. امداد خودرو تهران برای اهداف این کتاب، شاید ارائه یک استراتژی کنترل نماینده که ویژگی‌های تعدادی از سیستم‌های تولید واقعی را مشخص می‌کند، سودمندتر باشد. ورودی های مهم به سیستم کنترل تعلیق خودرو از نیروهای ناشی از ناهمواری جاده و نیروهای اینرسی (به عنوان مثال، به دلیل پیچیدن یا مانور دادن)، ورودی های فرمان و سرعت خودرو می باشد. در استراتژی کنترل ساده فرضی ما، این ورودی ها به طور جداگانه در نظر گرفته می شوند. هنگام رانندگی در امتداد یک خودروبر مشهد اسمی مستقیم با ورودی های فرمان کوچک، ورودی جاده غالب است.

در این مورد امداد خودرو کنترل بر اساس محتوای طیفی (منطقه فرکانس) حرکت نسبی است. کنترل کننده (تحت کنترل برنامه) طیف سرعت نسبی جرم فنر و فنر نشده را در هر چرخ (از داده های سنسور مربوطه) محاسبه می کند. هر گاه دامنه وزنی طیف نزدیک به فرکانس‌های اوج از یک آستانه فراتر رود، میرایی افزایش می‌یابد و سواری محکم‌تر و هندلینگ بهتری را به همراه دارد. در غیر این صورت، میرایی پایین نگه داشته می شود (تعلیق نرم). علاوه بر این، اگر وسیله نقلیه به یک شتاب‌سنج (خودرو مشهد در بدنه خودرو در نزدیکی مرکز ثقل قرار دارد. در ادامه شکل 2 امداد خودرو تهران را مشاهده کنید.

و با کمک فنرهای با دیافراگم متغیر با موتور مجهز باشد، یک استراتژی کنترل اضافی امکان‌پذیر است. در این استراتژی کنترلی اخیر، دیافراگم کمک فنر برای به حداقل رساندن شتاب جرم فنر در فرکانس 2 تا 8 هرتز تنظیم می شود. 2 0 درک الکترونیک خودرو حرکت وسیله نقلیه منطقه، در نتیجه کنترل سواری بهینه را فراهم می کند. با این حال، در همه زمان‌ها، میرایی برای کنترل حرکت جرم بدون فنر تنظیم می‌شود تا تغییرات نیروی طبیعی چرخ را در سطوح پایین قابل قبولی به دلایل ایمنی حفظ کند. هر زمان که یک ورودی نسبتاً بزرگ فرمان احساس شود

خودروبر مشهد | امداد خودرو تهران | خودروبر ارسلان | khoodrobar

امداد خودرو تهران | خودروبر ارسلان | khoodrobar

شکل 2 امداد خودرو تهران

اوقات در ارتباط با اندازه‌گیری خودروبر مشهد مانند هنگام مانور پیچ‌ها،

سپس استراتژی کنترل به دیافراگم کوچک‌تر تغییر می‌کند و سیستم تعلیق «سفت‌تر» و هندلینگ بهبودیافته‌تر را ایجاد می‌کند. به طور خاص، ترکیب پیچیدن در یک جاده نسبتا ناهموار نیاز به میرایی دارد که نیروی عادی تایر را بهینه می کند و در نتیجه نیروهای پیچیدن را به حداکثر می رساند. کنترل الکترونیکی فرمان در خودروبر ارسلان سیستم فرمان توضیح داده شد. در آنجا نشان داده شد که تلاش فرمان مورد نیاز راننده برای غلبه بر گشتاور بازیابی عموماً با سرعت خودرو کاهش می‌یابد و با زاویه فرمان افزایش می‌یابد. به طور سنتی، تلاش امداد خودرو تهران مورد نیاز برای خودروبر مشهد با استفاده از سیستم فرمان هیدرولیک در خودرو کاهش می یابد. هر زمان که یک ورودی فرمان از جانب راننده وجود داشته باشد، فشار هیدرولیک از یک پمپ موتور محرک به یک سیلندر هیدرولیک اعمال می شود

که تلاش راننده را برای فرمان افزایش می دهد. به طور معمول، تلاش در دسترس از پمپ با سرعت موتور khoodrobar با سرعت خودرو) افزایش می یابد، در حالی که تلاش مورد نیاز کاهش می یابد. با افزایش سرعت خودرو، کاهش تقویت فرمان مطلوب است. چنین ویژگی در یک سیستم فرمان برقی با کنترل های الکترونیکی گنجانده شده است. یک سیستم فرمان برقی با کنترل الکترونیکی، خودروبر مشهد فرمان را به طور سازگار با شرایط رانندگی تنظیم می کند. با امداد خودرو تهران الکترونیکی فرمان برق، بوست موجود با کنترل یک شیر فشار بر روی پمپ فرمان کاهش می یابد. یک طرح فرمان برقی جایگزین از یک موتور الکتریکی ویژه برای تامین تقویت مورد نیاز به جای تقویت کننده هیدرولیک استفاده می کند.

فرمان برقی بوست برقی دارای چندین مزیت نسبت به فرمان هیدرولیک سنتی است

کنترل الکترونیکی سیستم های تقویت کننده الکتریکی ساده است

و می تواند بدون هیچ گونه تبدیل انرژی از نیروی

الکتریکی به تحریک مکانیکی انجام شود. علاوه بر این،

کنترل الکترونیکی خودروبر مشهد تطبیقی ​​بسیار پیچیده ای را ارائه می دهد

که در آن سیستم می تواند با محیط رانندگی سازگار شود.

امداد خودرو تهران فرمان عقب مورد نظر  تحت کنترل برنامه به عنوان تابعی از سرعت و زاویه فرمان جلو

امداد خودرو تهرانخودروبر مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *