3 تا از #شرایط استفاده از امداد خودروبر تهران به همدان!

امداد خودروبر تهران | خودروبر همدان | خودروبر ارسلان | khoodrobar

امداد خودروبر تهران | خودروبر همدان | خودروبر ارسلان | khoodrobar


امداد خودروبر تهران | خودروبر همدان | خودروبر ارسلان | khoodrobar

عنوان کارایی یدک کش همدان
نویسنده فرناز خالقی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1024 کلمه
مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

فهرست مطالب

ویژگی مهم امداد خودروبرتهران شرکت حمل اتومبیل ارسلان چیست؟

آیا می توان از امداد خودروبرتهران برای حمل اتومبیل ها کمک گرفت؟

با وجود یدک کش های همدان چه نوع اتومبیل هایی حمل می شود؟

سوالات متداول در مورد امداد خودرو تهران به همدان!

فهرست تصاویر

شکل 1 امداد خودروبرتهران

شکل 2 خودروبرهمدان

ویژگی مهم امداد خودروبر تهران شرکت حمل اتومبیل ارسلان چیست؟

استفاده نادرست خودروبر همدان شامل کمربندهای شانه ای خودکار بدون کمربند دستی دستی مربوط به دامان بود. کمربند شانه ای که از پشت بسته شده است؛ و کمربندهایی که در اطراف بیش از یک نفر بسته شده است. اثرات مستقل وزن بدن و خودروبر ارسلان بر پیامدها با استفاده از رگرسیون لجستیک چند متغیره برای تنظیم متغیرهای بالقوه مخدوش کننده ارزیابی شد (آلتمن،. یک طرح وزنی چند مرحله ای در انتخاب موارد برای پایگاه داده CDS استفاده شده است. از این رو، به هر تصادف و سرنشینان مرتبط با آن یک لایه، یک امداد خودروبرتهران و یک وزن نمونه اختصاص داده شده است. خودروبر همدان در تجزیه و تحلیل فعلی، این عوامل در محاسبه برآوردهای نقطه ای و خطاهای استاندارد مرتبط با آنها و فاصله اطمینان با استفاده از نرم افزار در نظر گرفته شدند. در ادامه شکل 1 امداد خودروبر تهران را مشاهده کنید.

همه نتایج، از جمله نسبت ها، میانگین ها و نسبت های شانس، از قبل به عنوان مقادیر وزنی ارسال می شوند. هیچ شناسه منحصر به فردی در پایگاه داده وجود نداشت. نتایج. تصادف می کن داده‌های مربوط به 36206 سرنشین 15 سال و بالاتر در پایگاه داده CDS برای سال‌های مطالعه وجود داشت که نمونه ملی 11987367 تصادف را نشان می‌داد. وزن بدن سرنشین برای khoodrobar سرنشین امداد خودروبر تهران در دسترس بود. وزن و قد برای خودروبر همدان در دسترس بود. تمام تحلیل های بعدی به این سرنشینان محدود شد. کمی بیش از نیمی از سرنشینان (54%) مرد و میانگین سنی 34.4 سال بود (جدول 1). استفاده صحیح از کمربند ایمنی برای 76 درصد از سرنشینان گزارش شده است. کیسه هوا در 7.4 درصد از تصادفات باز شده است. میانگین سال مدل 1988 و میانگین وزن خودرو 1344 کیلوگرم بود. میانگین تغییر سرعت باشد.

امداد خودروبر تهران | خودروبر همدان | خودروبر ارسلان | khoodrobar

شکل 1 امداد خودروبر تهران

آیا می توان از امداد خودروبر تهران برای حمل اتومبیل ها کمک گرفت؟

میز 1 ویژگی های قربانیان تصادف منبع داده: درصدهایی که به صورت درصدهای وزنی آنهایی که مقادیر شناخته شده آن متغیر را دارند بیان می شود. سرعت تصادف 20.1 کیلومتر در ساعت بود. بیش از نیمی از تصادفات خودروبرهمدان از جلو بودند. تاثیر وزن بدن بر مرگ و می وزن کلی مرگ و میر 0.67٪ (95٪ CI: 0.58، 0.76) بود. افزایش وزن بدن با افزایش خطر مرگ همراه بود. نسبت شانس برای مرگ 1.013 (95% CI: 1.007، 1.018) برای هر کیلوگرم افزایش وزن بدن بود، زمانی که وزن به عنوان یک متغیر خطی در نظر گرفته شد. امداد خودروبر تهران نسبت شانس مرگ برای دسته های مختلف وزن بدن (با افزایش 20 کیلوگرم)، با 60 کیلوگرم به عنوان دسته مرجع، در جدول 2 (الف) نشان داده شده است. در ادامه شکل 2 خودروبر همدان را مشاهده کنید.

افزایش BMI نیز با افزایش خطر مرگ و میر همراه بود. نسبت شانس برای مرگ 1.037 (95% فاصله اطمینان: خودروبر همدان 1.059) برای هر واحد افزایش در BMI بود، زمانی که BMI به عنوان یک متغیر خطی در نظر گرفته شد. نسبت شانس مرگ برای دسته های مختلف BMI (با افزایش 5 کیلوگرم بر متر مربع)، با BMI 20 به عنوان دسته مرجع، در جدول 2 (B) نشان داده شده است. تاثیر وزن بدن بر شدت آسیب نمره شدت آسیب (ISS) امداد خودروبر تهران از کسانی که اطلاعات وزن سرنشین را داشتند، وجود نداشت. با این حال، ISS در تعداد نامتناسب بالایی (179/1492؛ وزن: 13.7٪) از مجروحان مرگبار گم شده بود. به طور کلی، 3.1٪ از سرنشینان خودروبرهمدان آسیب دیدند. هر دو افزایش وزن بدن و افزایش BMI با افزایش خطر آسیب با ISS 9 مرتبط بودند.

امداد خودروبر تهران | خودروبر همدان | خودروبر ارسلان | khoodrobar

شکل 2 خودروبر همدان

با وجود یدک کش های همدان چه نوع اتومبیل هایی حمل می شود؟

نسبت شانس برای آسیب دیدگی با خودروبر ارسلان فاصله اطمینان: 1.004، 1.011) برای هر کیلوگرم افزایش وزن بدن بود، زمانی که وزن به عنوان یک متغیر خطی در نظر گرفته شد. نسبت شانس برای آسیب با امداد خودروبر تهران فاصله اطمینان: 1.009، 1.040) برای هر واحد افزایش در BMI بود نسبت شانس آسیب با ISS 9 برای دسته های مختلف وزن و BMI در جدول 3 (A) و (B) نشان داده شده است. خطر آسیب با خودروبر همدان هر دسته از وزن یا BMI، به جز برای بالاتریندسته، افزایش می یابد تأثیر وزن بدن و BMI بر خطر آسیب دیدگی AIS 2 برای هر ناحیه خاص بدن در جدول 4 (الف) و (ب) نشان داده شده است. مشاهده می شود که بارزترین اثر افزایش وزن و BMI افزایش خطر آسیب به قفسه سینه بود.

نسبت شانس برای آسیب قفسه سینه فاصله اطمینان امداد خودروبرتهران برای هر کیلوگرم افزایش وزن بدن بود.  جدول 2 خطر مرگ بر اساس (A) رده وزنی سرنشین و (B) توسط دسته مرگ و میر (% وزن) یا برای مرگ خودروبر همدان زمانی که وزن به عنوان یک متغیر خطی در نظر گرفته شد. نسبت شانس برای آسیب قفسه سینه khoodrobar  فاصله اطمینان: 1.003، 1.051) برای هر واحد افزایش در BMI بود، زمانی که BMI به عنوان یک متغیر خطی در نظر گرفته شد. افزایش BMI با اندکی کاهش خطر آسیب جدی صورت همراه بود. هنگامی که آسیب های AIS 3 در نظر گرفته شد، روابط مشابهی برای هر یک از مناطق بدن مشاهده شد (داده ها نشان داده نشده است).

سوالات متداول در مورد امداد خودرو تهران به همدان!

چگونه می توان از شرکت ارسلان خودروبر همدان را کرایه کرد؟

شما می توانید با تماس با شرکت ارسلان یدک کش مورد نظر خود را کرایه کنید.

آیا امداد خودروبر تهران کاربرد مهم دیگری غیر حمل اتومبیل ها دارد؟

بله با امداد خودرو هر گونه وسیله سنگینی نیز قابل حمل است؟

آیا امداد خودرو ها امنیت بالایی دارند؟

بله تمام خودروبر های شرکت ارسلان امنیت بالایی دارند.

امداد خودروبر تهرانخودروبر همدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *